Jad

(10220.a)

Reconstructie van de herkomstgeschiedenis

Huidige restitutiestatus

Onbekend

Reconstructie herkomst

? <> heden
: Nederlands Zilvermuseum

Reconstructie herkomst

? <> ?
: Schenking aan het museum van het Ministerie van Financiën

Reconstructie herkomst

Ná 1945-05 <> ?
: CADSU, Ministerie van Financiën, Den Haag

Reconstructie herkomst

? <> ?
: Onbekend, Berlijn

Reconstructie herkomst

? <> ?
: Lippmann, Rosenthal & Co., Amsterdam

Reconstructie herkomst

? <> ?
: L. M. van Esso, goud- zilverwerken en horlogerie, Amsterdam

Objectinformatie

Jad

10220.a
Joodse rituele objecten
Onbekend