De lustplaats Suypestyn

(NK1235)

Reconstructie van de herkomstgeschiedenis

Huidige restitutiestatus

Afgewezen verzoek

In beheer gekomen bij het Rijk

Na 05-05-1945

Reconstructie herkomst

: Kunstsammlungen der Stadt Düsseldorf
: museum
: Düsseldorf
: Archief SNK nr. 243, 898, 908; CABR 107054.

Reconstructie herkomst

: Beets, N.
: kunsthandel
: Amsterdam
: Archief SNK nr. 243, 898, 908; CABR 107054.

Reconstructie herkomst

: Brandt, P.
: veiling
: Amsterdam
: Veilingcatalogus Rijksmuseum Library
: Verkocht voor f300,-.

Objectinformatie

De lustplaats Suypestyn

Een buitenplaats, hier genoemd Suypesteyn, aan een vaart. Landhuis omringd door een muur, met een koepeltje rechts, uit het raam waarvan twee vrouwen. Op de kant voor het landhuis een dronken gezelschap, bestaande uit mannen waaronder ook bediendes, dat aan boord gaat van een trekschuit, getrokken door een paard. Op de schuit ook een aantal mannen. Voor de mast een zwarte Afrikaanse man die op een trompet blaast.
NK1235
Grafiek/Foto's
kopergravure
In Rijksbeheer – afgewezen verzoek