Boeren op een wagen

(NK1410)

Reconstructie van de herkomstgeschiedenis

Huidige restitutiestatus

Gerestitueerd

Restitutie advies

2014-04-15
: Gerestitueerd

In beheer gekomen bij het Rijk

Na 05-05-1945

Reconstructie herkomst

: Führermuseum
: museum
: Linz
: Bundesarchiv Koblenz B323 nr.574

Reconstructie herkomst

: Göpel, E.
: Den Haag
: ICN inventariskaart; Archief SNK nr.156, 858, 860

Reconstructie herkomst

: Marle & Bignell, Van
: veiling
: Den Haag
: ICN inventariskaart; Archief SNK nr.156, 858, 860; RKD geannoteerd exemplaar vlg.cat. Van Marle & Bignell, Den Haag, 25 januari 1943, nr.12

Reconstructie herkomst

: Franssen, M.H.H.
: Verwalter
: Den Haag
: Archief SNK nr.156, 243, 717; RKD geannoteerd exemplaar vlg.cat. Van Marle & Bignell, Den Haag, 25 januari 1943, nr.12; Bundesarchiv Koblenz B323 nr.574

Reconstructie herkomst

: Larsen, H.L.
: collectie
: Wassenaar
: ICN inventariskaart; Archief SNK nr.156, 243, 717, 858, 860; Bundesarchiv Koblenz B323 nr.574
: Dit schilderij werd op 6 juli 1939 door de weduwe van H.L. Larsen aan het Leidse museum De Lakenhal in bruikleen gegeven.

Reconstructie herkomst

: Boer, P. de
: kunsthandel
: Amsterdam
: RKD fotodocumentatie; Tent.cat. De helsche en fluweelen Brueghel, Kunsthandel P. de Boer, Amsterdam, februari-maart 1934, nr.35, Archief kunsthandel P. de Boer

Objectinformatie

Boeren op een wagen

Boerengezelschap op een wagen met twee paarden, linker paard bereden, voor boerderij
NK1410
Schilderijen/tekeningen
schilderij
Gerestitueerd (2014-04-15)