Vijzel met oor. Cylindriscch met uitgezwenkte voet-en mondrand, oor in de

(NK147)

Reconstructie van de herkomstgeschiedenis

Reconstructie herkomst

: Schlossmuseum Berlin
: museum
: Berlijn
: Archief SNK nr.180; Bundesarchiv Koblenz B323 nr.574

Reconstructie herkomst

: Smidt, R.
: Berlijn
: Archief SNK nr.180; Bundesarchiv Koblenz B323 nr.574

Reconstructie herkomst

: Delaunoy, E.
: kunsthandel
: Amsterdam
: Archief SNK nr.180; Bundesarchiv Koblenz B323 nr.574

Reconstructie herkomst

: Frederik Muller
: veiling
: Amsterdam
: Archief SNK nr.180

Reconstructie herkomst

: Figdor, A.
: collectie
: Wenen
: Archief SNK nr.180; Vlg.cat. Paul Cassirer, Berlijn, Die Sammlung Dr. A. Figdor, 29 september 1930, nr.407 (afb.)

Reconstructie herkomst

: Castiglioni, C.
: collectie
: Wenen
: Archief SNK nr.180

Objectinformatie

geen afbeelding beschikbaar

-

Vijzel met oor. Cylindriscch met uitgezwenkte voet-en mondrand, oor in de
NK147
Huishoudelijke voorwerpen
vijzel
In Rijksbeheer – geen verzoek (1972-06-22)

Meer informatie

project Herkomst Gezocht

De herkomstgegevens op dit portaal zijn in het verleden verzameld en gepubliceerd door het voormalige Bureau Herkomst Gezocht. Sinds 1 september 2018 beheert het Expertisecentrum Restitutie van het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust en Genocidestudies deze gegevens. Het kan zijn dat de gegevens die nu worden getoond zijn verouderd en daardoor niet kloppen. Aan de getoonde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Meer over dit object

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De RCE is de beheerder van de NK-collectie en verricht vanaf 2022 weer structureel herkomstonderzoek naar de collectie. Als u ziet dat informatie niet klopt, kunt u dat hier doorgeven. Ook als u meer weet over een object of juist vragen heeft over een object, horen wij dat graag.