Johan Radermacher I (1538-1617)

(NK1515)

Reconstructie van de herkomstgeschiedenis

Reconstructie herkomst

: Führermuseum
: museum
: Linz
: Archief SNK nr.715

Reconstructie herkomst

: Voss, H.
: Dresden
: Archief SNK nr.715

Reconstructie herkomst

: Schmidt, C.F.E.
: kunsthandel
: Berlijn/Wenen
: Archief SNK nr.715; Bundesarchiv Koblenz B323 nr.574

Reconstructie herkomst

: Dorotheum
: veiling
: Wenen
: Archief SNK nr.1044; Bundesarchiv Koblenz B323 nr.574

Reconstructie herkomst

: Kaminski, A.J.A.
: kunsthandel
: Bergen N.H.
: ICN inventariskaart; SNK catalogus; Archief SNK nr.190, 715, 857, 861; RKD inventariskaart Goudstikker/Miedl; Iconografisch Bureau nr.44029; Bundesarchiv Koblenz B323 nr.574

Reconstructie herkomst

: Goudstikker/Miedl
: kunsthandel
: Amsterdam
: ICN inventariskaart; SNK catalogus; Archief SNK nr.857, 861; RKD inventariskaart Goudstikker/Miedl; Iconografisch Bureau nr.44029; Archief NBI nr.867; Bundesarchiv Koblenz B323 nr.574

Reconstructie herkomst

: Reijerse, C.J.
: kunsthandel
: Den Haag
: Archief NBI nr.875, 014046

Reconstructie herkomst

: Katz, D.
: kunsthandel
: Dieren
: Catalogus Kleykamp, Den Haag, 1934 nr.108 en nr.109; RKD, mondelinge informatie R.Ekkart

Reconstructie herkomst

: Schorer, J.A.
: collectie
: Den Haag
: RKD, mondelinge informatie R.Ekkart

Reconstructie herkomst

: Schorer, E.P.
: collectie
: Middelburg
: RKD, mondelinge informatie R.Ekkart

Objectinformatie

Johan Radermacher I (1538-1617)

Portret van Johan Radermacher I (1538-1617), humanist, lid Raad te Aken, godsdiensthervormer te Londen, en wijnkoper te Middelburg na zijn verbanning uit Aken. Ten halve lijve, driekwart naar rechts. Links op de voorgrond een tafel met boeken en twee passers, waarvan er één tegen een stenen zonnewijzer staat. Naast het boek ligt een brief met lakzegel gericht aan J. Radermacher den Ouden, Middelburg. Op de tafel bevindt zich achteraan een aardas-parallelle of poolstijl-zonnewijzer met daartegen leunend een passer. Vooraan links ligt een briefomslag waarop geschreven staat: Eersamen wysen voorsienighen S Jan Radermacher den den tot MiddelborCh H A V. HAV zijn vermoedelijk de initialen van de vooralsnog onbekende schilder. Het boek rechts van de briefomslag is mogelijk de in 1940 in Middelburg verbrande Schorerbijbel, ook bekend onder de naam “huisbijbel van Maria Houpperts“, de moeder van Johan Radermacher. Deze bijbel was in het bezit van Johan Radermacher. Op de bijbel ligt een steekpasser. Op het bovenste van de twee linkerbenen van de passer staat “DEELEN XV", op het onderste niets; op het bovenste van de twee rechterbenen "D VIII", op het onderste “AN MD C VII“. Op de basis van de zuil rechts staat de volgende tekst: ARTES INGENVAE ATENERIS MEA MAGNA VOLVPTAS MERCATVRA LABOR: PAX MEA CHRISTE MANES. (de vrije kunsten schonken mij van jongsaf aan groot genot, mijn werk was de handel, in U, Christus, vind ik mijn blijvende vrede.)
NK1515
Schilderijen/tekeningen
schilderij
In Rijksbeheer – afgewezen verzoek

Meer informatie

project Herkomst Gezocht

De herkomstgegevens op dit portaal zijn in het verleden verzameld en gepubliceerd door het voormalige Bureau Herkomst Gezocht. Sinds 1 september 2018 beheert het Expertisecentrum Restitutie van het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust en Genocidestudies deze gegevens. Het kan zijn dat de gegevens die nu worden getoond zijn verouderd en daardoor niet kloppen. Aan de getoonde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Meer over dit object

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De RCE is de beheerder van de NK-collectie en verricht vanaf 2022 weer structureel herkomstonderzoek naar de collectie. Als u ziet dat informatie niet klopt, kunt u dat hier doorgeven. Ook als u meer weet over een object of juist vragen heeft over een object, horen wij dat graag.

Restitutiecommissie

De Restitutiecommissie adviseert over verzoeken tot restitutie. Deze adviezen hebben onder meer betrekking op de NK-collectie. U vindt de adviezen over dit object hier: