Interieur van een schuur met man en vrouw bij het vuur

(NK1525)

Reconstructie van de herkomstgeschiedenis

Reconstructie herkomst

: Göring, H.
: Berlijn
: ICN inventariskaart; Archief SNK nr.769, 861; Archief NBI nr.021080

Reconstructie herkomst

: Goudstikker, J.
: kunsthandel
: Amsterdam
: ICN inventariskaart; Archief SNK nr.769, 790, 861; GAA 1341 nr.38; Archief NBI nr.021080; Tent.cat. Collectie Goudstikker, Amsterdam, 1930, nr.40; RKD fotodocumentatie

Reconstructie herkomst

: Röchlitz, G.
: Luik
: ICN inventariskaart; Archief SNK nr.769, 861; GAA 1341 nr.38

Reconstructie herkomst

: Malmedy
: RKD geannoteerd exemplaar vlg.cat. Frederik Muller, Amsterdam, april 1927, nr.87 (afb.)

Reconstructie herkomst

: Frederik Muller
: veiling
: Amsterdam
: ICN inventariskaart; Vlg.cat. Frederik Muller, Amsterdam, april 1927, nr.87 (afb.)

Reconstructie herkomst

: Janssen, L. baron
: collectie
: Brussel
: ICN inventariskaart; GAA 1341 nr.38; Tent.cat. Collectie Goudstikker, Amsterdam, 1930, nr.40; Vlg.cat. Frederik Muller, Amsterdam, april 1927, nr.87; RKD fotodocumentatie

Reconstructie herkomst

: Sedelmeyer, Galerie C.
: kunsthandel
: Parijs
: ICN inventariskaart; Archief SNK nr.861; GAA 1341 nr.38; Tent.cat. Collectie Goudstikker, Amsterdam, 1930, nr.40; Vlg.cat. Frederik Muller, Amsterdam, april 1927, nr.87; RKD fotodocumentatie

Reconstructie herkomst

: Beurnonville, E. baron de
: collectie
: Parijs
: ICN inventariskaart; GAA 1341 nr.38; Tent.cat. Collectie Goudstikker, Amsterdam, 1930, nr.40; Vlg.cat. Frederik Muller, Amsterdam, april 1927, nr.87; RKD fotodocumentatie

Objectinformatie

Interieur van een schuur met man en vrouw bij het vuur

Interieur van een schuur met man en vrouw bij het vuur
NK1525
Schilderijen/tekeningen
schilderij
Vermist of anderszins vervreemd

Meer informatie

project Herkomst Gezocht

De herkomstgegevens op dit portaal zijn in het verleden verzameld en gepubliceerd door het voormalige Bureau Herkomst Gezocht. Sinds 1 september 2018 beheert het Expertisecentrum Restitutie van het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust en Genocidestudies deze gegevens. Het kan zijn dat de gegevens die nu worden getoond zijn verouderd en daardoor niet kloppen. Aan de getoonde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Meer over dit object

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De RCE is de beheerder van de NK-collectie en verricht vanaf 2022 weer structureel herkomstonderzoek naar de collectie. Als u ziet dat informatie niet klopt, kunt u dat hier doorgeven. Ook als u meer weet over een object of juist vragen heeft over een object, horen wij dat graag.

Restitutiecommissie

De Restitutiecommissie adviseert over verzoeken tot restitutie. Deze adviezen hebben onder meer betrekking op de NK-collectie. U vindt de adviezen over dit object hier: