Cornelia Boddaert (1696-1747)

(NK1531)

Reconstructie van de herkomstgeschiedenis

Reconstructie herkomst

: Führermuseum
: museum
: Linz
: Bundesarchiv Koblenz B323 nr.574

Reconstructie herkomst

: Hitler, A.
: Archief SNK nr.715

Reconstructie herkomst

: Rijkskanselarij
: Berlijn
: ICN inventariskaart; Archief SNK nr.715, 767, 862, 1061; Archief NBI nr.867; Iconografisch Bureau inventariskaart

Reconstructie herkomst

: Goudstikker/Miedl
: kunsthandel
: Amsterdam
: ICN inventariskaart; Archief SNK nr.186, 715, 767, 790, 862; Archief NBI nr.867; Iconografisch Bureau inventariskaart; Bundesarchiv Koblenz B323 nr.574

Reconstructie herkomst

: Katz, D.
: kunsthandel
: Dieren
: ICN inventariskaart; Archief SNK nr.186, 862, 1061; Iconografisch Bureau inventariskaart; RKD fotodocumentatie; Tent.cat. van schilderijen door Oud-Hollandsche en Vlaamsche meesters uit de collectie Katz te Dieren, Den Haag, 1934, nr.109; Iconografisch Bureau inventariskaart; Bundesarchiv Koblenz B323 nr.574

Reconstructie herkomst

: Schorer, J.A.
: collectie
: Den Haag
: Iconografisch Bureau inventariskaart; RKD, mondelinge informatie R. Ekkart

Reconstructie herkomst

: Schorer, E.P.
: collectie
: Middelburg
: Iconografisch Bureau inventariskaart; RKD, mondelinge informatie R. Ekkart

Objectinformatie

Cornelia Boddaert (1696-1747)

Cornelia Boddaert (gest. 1747). Trouwt Middelburg 1732 Samuel Radermacher (1693-1761), weduwnaar Maria Elisabeth de la Rue. Dochter van Mr. Pieter Boddaert en Maria Kien
NK1531
Schilderijen/tekeningen
schilderij
In Rijksbeheer – afgewezen verzoek

Meer informatie

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De RCE is de beheerder van de NK-collectie en verricht vanaf 2022 weer structureel herkomstonderzoek naar de collectie. Als u ziet dat informatie niet klopt, kunt u dat hier doorgeven. Ook als u meer weet over een object of juist vragen heeft over een object, horen wij dat graag.

Restitutiecommissie

De Restitutiecommissie adviseert over verzoeken tot restitutie. Deze adviezen hebben onder meer betrekking op de NK-collectie. U vindt de adviezen over dit object hier:

project Herkomst Gezocht

De herkomstgegevens op dit portaal zijn in het verleden verzameld en gepubliceerd door het voormalige Bureau Herkomst Gezocht. Sinds 1 september 2018 beheert het Expertisecentrum Restitutie van het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust en Genocidestudies deze gegevens. Het kan zijn dat de gegevens die nu worden getoond zijn verouderd en daardoor niet kloppen. Aan de getoonde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Meer over dit object