Samuel Radermacher (1693-1761)

(NK1588)

Reconstructie van de herkomstgeschiedenis

Huidige restitutiestatus

Afgewezen verzoek

In beheer gekomen bij het Rijk

Na 05-05-1945

Reconstructie herkomst

: F├╝hrermuseum
: museum
: Linz
: Bundesarchiv Koblenz B323 nr.574

Reconstructie herkomst

: Hitler, A.
: Archief SNK nr.715

Reconstructie herkomst

: Rijkskanselarij
: Berlijn
: ICN inventariskaart; Archief SNK nr.715, 767, 862, 1061; Archief NBI nr.867

Reconstructie herkomst

: Goudstikker/Miedl
: kunsthandel
: Amsterdam
: ICN inventariskaart; Archief SNK nr.186, 767, 790, 862; Archief NBI nr.867; Iconografisch Bureau inventariskaart; Bundesarchiv Koblenz B323 nr.574

Reconstructie herkomst

: Katz, D.
: kunsthandel
: Dieren
: ICN inventariskaart; Archief SNK nr.186, 715, 767, 862, 1061; Iconografisch Bureau inventariskaart; RKD fotodocumentatie; Tent.cat. van schilderijen door Oud-Hollandsche en Vlaamsche meesters uit de collectie Katz te Dieren, Den Haag, 1934, nr.108; bundesarchiv Koblenz B323 nr.574

Reconstructie herkomst

: Schorer, J.A.
: collectie
: Den Haag
: Iconografisch Bureau inventariskaart; RKD, mondelinge informatie R. Ekkart

Reconstructie herkomst

: Schorer, E.P.
: collectie
: Middelburg
: RKD, mondelinge informatie R.E.O. Ekkart

Objectinformatie

Samuel Radermacher (1693-1761)

Portret van een man, Samuel Radermacher (1693-1761), heer van Nieuwerkerk, burgemeester van Middelburg en VOC-bewindhebber (1730-1761). Ten halven lijve, met allongepruik en halsdoek. Achter hem een doorkijk naar zee.
NK1588
Schilderijen/tekeningen
schilderij
Afgewezen verzoek (2008-12-16)