Familieportret

(NK1636)

Reconstructie van de herkomstgeschiedenis

Huidige restitutiestatus

Gerestitueerd

Restitutie advies

2007-11-07
: Gerestitueerd

In beheer gekomen bij het Rijk

Na 05-05-1945

Reconstructie herkomst

: Rijkskanselarij
: Berlijn
: ICN inventariskaart; Archief SNK nr.769, 863

Reconstructie herkomst

: Goudstikker/Miedl
: kunsthandel
: Amsterdam
: ICN inventariskaart; Archief SNK nr.769, 863; Archief NBI nr.021080

Reconstructie herkomst

: Göring, H.
: Berlijn
: Archief NBI nr.021080

Reconstructie herkomst

: Goudstikker, J.
: kunsthandel
: Amsterdam
: ICN inventariskaart; Archief SNK nr.769, 863; GAA 1341 nr.38; Archief NBI nr.021080; Tent.cat. Collectie Goudstikker, Amsterdam, 1931, nr.47 (afb.)

Reconstructie herkomst

: Semmel (2), R.
: collectie
: Berlijn
: ICN inventariskaart; Archief SNK nr.769, 863; GAA 1341 nr.38

Reconstructie herkomst

: Hochberg, Von
: collectie
: ICN inventariskaart; Archief SNK nr.863; GAA 1341 nr.38

Objectinformatie

Familieportret

Familieportret
NK1636
Schilderijen/tekeningen
schilderij
Gerestitueerd (2007-11-07)