Een legerkamp

(NK1673)

Reconstructie van de herkomstgeschiedenis

Huidige restitutiestatus

Geen verzoek

In beheer gekomen bij het Rijk

Na 05-05-1945

Reconstructie herkomst

: F├╝hrermuseum
: museum
: Linz
: Bundesarchiv Koblenz B323 nr.575

Reconstructie herkomst

: Hitler, A.
: ICN inventariskaart; Archief SNK nr.434, 864

Reconstructie herkomst

: M├╝hlmann, Dienststelle
: Den Haag
: Archief SNK nr.434, 864

Reconstructie herkomst

: Smits (4), J.
: Rotterdam
: ICN inventariskaart; Archief SNK nr.434, 864; Bundesarchiv Koblenz B323 nr.575

Reconstructie herkomst

: Ligten, J.B.
: Rotterdam
: Bundesarchiv Koblenz B323 nr.575

Reconstructie herkomst

: Thurkow, C.Th.F.
: collectie
: Den Haag
: RKD fotodocumentatie, Archief Dingjan, nr.11

Objectinformatie

Een legerkamp

Een legerkamp met mensen en paarden op de voorgrond en tenten op de achtergrond. Links een boom.
NK1673
Schilderijen/tekeningen
schilderij
Geen verzoek (1960-01-01)