Riviergezicht

(NK1684)

Reconstructie van de herkomstgeschiedenis

Huidige restitutiestatus

Geen verzoek

In beheer gekomen bij het Rijk

Na 05-05-1945

Reconstructie herkomst

: Führermuseum
: museum
: Linz
: Bundesarchiv Koblenz B323 nr.574

Reconstructie herkomst

: Hitler, A.
: ICN inventariskaart; Archief SNK nr.864

Reconstructie herkomst

: Göpel, E.
: Den Haag
: Archief SNK nr.140, 434, 864

Reconstructie herkomst

: Doodeheefver, H.P.
: collectie
: Hilversum
: ICN inventariskaart; Archief SNK nr.140, 434, 864; Bundesarchiv Koblenz B323 nr.574; RKD geannoteerd exemplaar vlg.cat. Frederik Muller, 15 november 1938, Amsterdam, nr.26 (afb.); RKD fotodocumentatie

Reconstructie herkomst

: Frederik Muller
: veiling
: Amsterdam
: Archief SNK nr.140, 434, 864; RKD geannoteerd exemplaar vlg.cat. Frederik Muller, Amsterdam, 15 november 1938, nr.26 (afb.); RKD fotodocumentatie

Reconstructie herkomst

: Mensing, A.W.M.
: collectie
: Amsterdam
: ICN inventariskaart; Archief SNK nr.140, 434, 864; RKD geannoteerd exemplaar vlg.cat. Frederik Muller, Amsterdam, 15 november 1938, nr.26 (afb.)

Reconstructie herkomst

: Agnew & Sons, Th.
: kunsthandel
: Londen
: Archief SNK nr.864

Objectinformatie

Riviergezicht

Riviergezicht
NK1684
Schilderijen/tekeningen
schilderij
Geen verzoek (1960-01-01)