Doop van de kamerling

(NK1731)

Reconstruction of provenance history

Reconstruction of provenance

: Führermuseum
: museum
: Linz
: Bundesarchiv Koblenz B323 nr.574

Reconstruction of provenance

: Hitler, A.
: ICN inventariskaart; Archief SNK nr.153, 766, 865

Reconstruction of provenance

: Göpel, E.
: Den Haag
: Archief SNK nr.153, 726a

Reconstruction of provenance

: Mühlmann, Dienststelle
: Den Haag
: Archief SNK nr.726a, 865; Bundesarchiv Koblenz B323 nr.574

Reconstruction of provenance

: Bloch, V.
: collectie
: Den Haag
: Archief SNK nr.153; RKD fotodocumentatie; M.G.Roethlisberger, Abraham Bloemaert and his sons, Doornspijk, 1993, nr.389, p.258

Reconstruction of provenance

: Limburg Stirum, S.J. graaf van
: collectie
: Den Haag
: ICN inventariskaart; Archief SNK nr.153, 726a, 766, 865; Bundesarchiv Koblenz B323 nr.574

Reconstruction of provenance

: Dekkers, G.C.
: kunsthandel
: Wassenaar
: ICN inventariskaart; Archief SNK nr.153, 766, 865; Catalogus Schilderkunst tot 1850, Centraal Museum Utrecht, 1999, nr.659

Reconstruction of provenance

: Jüngeling, H.
: veiling
: Amsterdam/Den Haag
: ICN inventariskaart; Archief SNK nr.153, 766, 865; RKD fotodocumentatie; M.G.Roethlisberger, Abraham Bloemaert and his sons, Doornspijk, 1993, nr.389, p.258; Catalogus Schilderkunst tot 1850, Centraal Museum Utrecht, 1999, nr.659; Vlg.cat. H. Jüngeling, Amsterdam, 1 maart 1944, nr.4 (afb.); Bundesarchiv Koblenz B323 nr.574

Reconstruction of provenance

: Pfann, H.D.
: antiquariaat
: Amsterdam
: ICN inventariskaart; Archief SNK nr.153, 766, 865

Reconstruction of provenance

: Kruizinga
: Amsterdam
: ICN inventariskaart; Archief SNK nr.153, 766, 865; M.G.Roethlisberger, Abraham Bloemaert and his sons, Doornspijk, 1993, nr.389, p.258

Reconstruction of provenance

: Jurgens-Bijvoet, F.
: collectie
: Amsterdam
: ICN inventariskaart; Archief SNK nr.153, 766, 865; M.G.Roethlisberger, Abraham Bloemaert and his sons, Doornspijk, 1993, nr.389, p.258; Catalogus Schilderkunst tot 1850, Centraal Museum Utrecht, 1999, nr.659

Reconstruction of provenance

: Marle & Bignell, Van
: veiling
: Den Haag
: M.G.Roethlisberger, Abraham Bloemaert and his sons, Doornspijk, 1993, nr.389, p.258: lot nr.473; Catalogus Schilderkunst tot 1850, Centraal Museum Utrecht, 1999, nr.659; Vlg.cat. Van Marle & Bignell, Den Haag, 5 april 1932, nr.473

Reconstruction of provenance

: Marle & Bignell, Van
: veiling
: Den Haag
: M.G. Roethlisberger, Abraham Bloemaert and his sons, Doornspijk, 1993, nr.389, p.258: lotnr.20; Catalogus Schilderkunst tot 1850, Centraal Museum Utrecht, 1999, nr.659; Vlg.cat. Van Marle & Bignell, Den Haag, 15 april 1930, nr.20

Reconstruction of provenance

: Esher Surrey
: kunsthandel
: Den Haag
: M.G. Roethlisberger, Abraham Bloemaert and his sons, Doornspijk, 1993, nr.389, p.258; Catalogus Schilderkunst tot 1850, Centraal Museum Utrecht, 1999, nr.659

Reconstruction of provenance

: Marle & Bignell, Van
: veiling
: Den Haag
: RKD fotodocumentatie; M.G. Roethlisberger, Abraham Bloemaert and his sons, Doornspijk, 1993, nr.389, p.258; Catalogus Schilderkunst tot 1850, Centraal Museum Utrecht, 1999, nr.659; Vlg.cat. Van Marle & Bignell, Den Haag, 29 november 1926, nr.7

Reconstruction of provenance

: Jurgens
: collectie
: Nijmegen
: ICN inventariskaart; RKD fotodocumentatie; Catalogus Schilderkunst tot 1850, Centraal Museum Utrecht, 1999, nr.659; Vlg.cat. Van Marle & Bignell, Den Haag, 29 november 1926, nr.7

Item information

Doop van de kamerling

Kamerling (kamerheer) en schatbewaarder van de Kandake, de koningin van Ethiopië, wordt door apostel Filippus gedoopt. De kamerling, een Ethiopiër gekleed als een Romeinse legerofficier, knielt neer en kijkt in volle overgave omhoog. Naast hem liggen zijn tulband en kromzwaard. De apostel, hier een oudere Europese man gekleed in gewaad, giet met zijn rechterhand water uit een doopschelp over het hoofd van de kamerling en wijst met zijn linkerhand naar de hemel. Op de achtergrond kijkt een groep mannen van Afrikaanse afkomst toe, verschillende kostuums en hoofddeksels dragend (tulbanden, verentooien, helmen), sommigen tevens gekleed als Romeinse soldaat, een aantal te paard. De voorstelling verbeeldt het Bijbelse verhaal uit de Handelingen der Apostelen (8:26-40) waarin apostel Filippus, onderweg van Jeruzalem naar Gaza, de kamerling van de koningin van Ethiopië ontmoet, die vervolgens Filippus vraagt hem te dopen.
NK1731
Schilderijen/tekeningen
schilderij
In Rijksbeheer – geen verzoek

More information

Project Origins Unknown

The provenance data in this portal was first collected and published by the former Origins Unknown Agency. Since 1 September 2018 it has been administered by the Expert Centre Restitution at the NIOD Institute for War, Holocaust and Genocide Studies. It is possible that the data currently shown is outdated and therefore incorrect. No rights may be derived from the information shown.

More about this object

Cultural Heritage Agency

The RCE is the custodian of the NK Collection and from 2022 will again be carrying out systematic provenance research into it. If you notice any incorrect information, you can report it here. We would also be glad to hear from you if you know more about an item or have any questions about it.