Elisabeth Cobbault (1587/88-1655). Echtgenote van Pieter de Schilder

(NK1751)

Reconstructie van de herkomstgeschiedenis

Huidige restitutiestatus

Afgewezen verzoek

In beheer gekomen bij het Rijk

Na 05-05-1945

Reconstructie herkomst

: Göring, H.
: Berlijn
: ICN inventariskaart; Archief SNK nr.154, 386, 865; Bundesarchiv Koblenz B323 nr.574

Reconstructie herkomst

: Hofer, W.A.
: Berlijn
: Archief SNK nr.386, 865

Reconstructie herkomst

: Katz, D.
: kunsthandel
: Dieren
: ICN inventariskaart; Archief SNK nr.154, 386, 865; Bundesarchiv Koblenz B323 nr.574; RKD fotodocumentatie

Reconstructie herkomst

: Houthakker, B.
: kunsthandel
: Amsterdam
: Archief SNK nr.865; Bundesarchiv Koblenz B323 nr.574; RKD fotodocumentatie, geannoteerd exemplaar vlg.cat. Frederik Muller, Amsterdam, 8 november 1927, nr.6; Iconografisch Bureau inventariskaart

Reconstructie herkomst

: Frederik Muller
: veiling
: Amsterdam
: RKD fotodocumentatie; Vlg.cat. Frederik Muller, Amsterdam, 8 november 1927, nr.6; Iconografisch Bureau inventariskaart

Reconstructie herkomst

: Preyer, A.
: collectie
: Amsterdam
: RKD fotodocumentatie; Vlg.cat. Frederik Muller, Amsterdam, 8 november 1927, nr.6; Iconografisch Bureau inventariskaart

Reconstructie herkomst

: Onbekend (Amsterdam) (2)
: veiling
: Amsterdam
: RKD fotodocumentatie
: Waarschijnlijk vond deze veiling plaats in de Brakke Grond.

Reconstructie herkomst

: Vlierboom van Hoboken, M.
: collectie
: Brussel
: RKD fotodocumentatie; Iconografisch Bureau inventariskaart

Objectinformatie

Elisabeth Cobbault (1587/88-1655). Echtgenote van Pieter de Schilder

Elisabeth Cobbault (1588-1655). Echtgenote van Pieter de Schilder, bewindhebber O.-I, Compagnie te Amsterdam
NK1751
Schilderijen/tekeningen
schilderij
Afgewezen verzoek (2008-12-16)