De vlucht naar Egypte

(NK2278)

Reconstructie van de herkomstgeschiedenis

Reconstructie herkomst

: Göring, H.
: Berlijn
: Archief SNK nr.184; Bundesarchiv Koblenz B323 nr.57, 575

Reconstructie herkomst

: Hofer, W.A.
: Berlijn
: Bundesarchiv Koblenz B323 nr.57

Reconstructie herkomst

: Paech, W.M.H.
: kunsthandel
: Amsterdam
: Archief SNK nr.184; RKD fotodocumentatie; Bundesarchiv Koblenz B323 nr.57, 575

Reconstructie herkomst

: Onbekend (Amsterdam)
: kunsthandel
: Amsterdam
: ICN inventariskaart; F.S.E. Baudouin, Een landschap van Lucas Gassel te München, Oud-Holland, jrg. 65 (1950), nr.I-VI, pp.151-8; Catalogus van schilderijen en beeldhouwwerken, Bonnefantenmuseum, Maastricht, 1958, p.28

Reconstructie herkomst

: Cranshoff
: collectie
: Brussel
: RKD fotodocumentatie; Tent.cat. Un cabinet d'Amateur, Musées Royeux des Beuax-Arts, juni-juli 1937, nr.21; Tent.cat. The Worcester-Philidelphia Exibition of Flemish Painting, Worcester Art Museum, Worcester, februari-maart 1939, nr.96

Reconstructie herkomst

: Bouwens, F.
: collectie
: Brussel
: Tent.cat. Paysage Flamand, Musée Royal des Beaux-Arts de Belgique, Brussel, september-november 1926, nr.128

Reconstructie herkomst

: Schrijver, S. de
: collectie
: Brussel
: ICN inventariskaart; RKD fotodocumentatie; U. Thieme, Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler, Leipzig, 1920, deel 13, p.233; Tent.cat. Paysage Flamand, Musée Royal des Beaux-Arts de Belgique, Brussel, september-november 1926, nr.128

Reconstructie herkomst

: Meire, Van
: collectie
: Aalst
: ICN inventariskaart; Catalogus van schilderijen en beeldhouwwerken, Bonnefantenmuseum, Maastricht, 1958, p.28

Objectinformatie

De vlucht naar Egypte

In een wijds landschap met bergen, rotsen, steden en kastelen ligt rechts een dorp (Bethlehem). Op de voorgrond de H. Familie: Jozef, die de ezel leidt, waarop Maria met het kindeke, wijst naar een afgodsbeeldje, dat in tweeën breekt. 't Landschap gestoffeerd met figuren. In 't midden rechts achter Maria een stoet krijgslieden te paard. Lijst geprofileerd bruin hout.
NK2278
Schilderijen/tekeningen
schilderij
In Rijksbeheer – geen verzoek

Meer informatie

project Herkomst Gezocht

De herkomstgegevens op dit portaal zijn in het verleden verzameld en gepubliceerd door het voormalige Bureau Herkomst Gezocht. Sinds 1 september 2018 beheert het Expertisecentrum Restitutie van het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust en Genocidestudies deze gegevens. Het kan zijn dat de gegevens die nu worden getoond zijn verouderd en daardoor niet kloppen. Aan de getoonde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Meer over dit object

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De RCE is de beheerder van de NK-collectie en verricht vanaf 2022 weer structureel herkomstonderzoek naar de collectie. Als u ziet dat informatie niet klopt, kunt u dat hier doorgeven. Ook als u meer weet over een object of juist vragen heeft over een object, horen wij dat graag.