De vlucht naar Egypte

(NK2278)

Reconstructie van de herkomstgeschiedenis

Huidige restitutiestatus

Geen verzoek

In beheer gekomen bij het Rijk

Na 05-05-1945

Reconstructie herkomst

: Göring, H.
: Berlijn
: Archief SNK nr.184; Bundesarchiv Koblenz B323 nr.57, 575

Reconstructie herkomst

: Hofer, W.A.
: Berlijn
: Bundesarchiv Koblenz B323 nr.57

Reconstructie herkomst

: Paech, W.M.H.
: kunsthandel
: Amsterdam
: Archief SNK nr.184; RKD fotodocumentatie; Bundesarchiv Koblenz B323 nr.57, 575

Reconstructie herkomst

: Onbekend (Amsterdam)
: kunsthandel
: Amsterdam
: ICN inventariskaart; F.S.E. Baudouin, Een landschap van Lucas Gassel te München, Oud-Holland, jrg. 65 (1950), nr.I-VI, pp.151-8; Catalogus van schilderijen en beeldhouwwerken, Bonnefantenmuseum, Maastricht, 1958, p.28
: Mogelijk werd met deze herkomstnaam kunsthandel Paech bedoeld.

Reconstructie herkomst

: Cranshoff
: collectie
: Brussel
: RKD fotodocumentatie; Tent.cat. Un cabinet d'Amateur, Musées Royeux des Beuax-Arts, juni-juli 1937, nr.21; Tent.cat. The Worcester-Philidelphia Exibition of Flemish Painting, Worcester Art Museum, Worcester, februari-maart 1939, nr.96
: Dit schilderij bevond zich in de collectie Cranshoff van 1937 tot in ieder geval 1939.

Reconstructie herkomst

: Bouwens, F.
: collectie
: Brussel
: Tent.cat. Paysage Flamand, Musée Royal des Beaux-Arts de Belgique, Brussel, september-november 1926, nr.128
: Dit schilderij moet al vóór 1926 in het bezit van F. Bouwens zijn geweest.

Reconstructie herkomst

: Schrijver, S. de
: collectie
: Brussel
: ICN inventariskaart; RKD fotodocumentatie; U. Thieme, Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler, Leipzig, 1920, deel 13, p.233; Tent.cat. Paysage Flamand, Musée Royal des Beaux-Arts de Belgique, Brussel, september-november 1926, nr.128
: Dit schilderij moet al vóór 1920 in het bezit van S. de Schrijver zijn geweest.

Reconstructie herkomst

: Meire, Van
: collectie
: Aalst
: ICN inventariskaart; Catalogus van schilderijen en beeldhouwwerken, Bonnefantenmuseum, Maastricht, 1958, p.28

Objectinformatie

De vlucht naar Egypte

In een wijds landschap met bergen, rotsen, steden en kastelen ligt rechts een dorp (Bethlehem). Op de voorgrond de H. Familie: Jozef, die de ezel leidt, waarop Maria met het kindeke, wijst naar een afgodsbeeldje, dat in tweeën breekt. 't Landschap gestoffeerd met figuren. In 't midden rechts achter Maria een stoet krijgslieden te paard. Lijst geprofileerd bruin hout.
NK2278
Schilderijen/tekeningen
schilderij
Geen verzoek (1960-01-01)