IJsvermaak

(NK2281)

Reconstructie van de herkomstgeschiedenis

Huidige restitutiestatus

Geen verzoek

In beheer gekomen bij het Rijk

Na 05-05-1945

Reconstructie herkomst

: Jaffé (2)
: Archief SNK nr.871
: Onder de rubriek 'present location' op de witte kaart staat de naam 'Jaffe' geregistreerd. Deze naam zou te identificeren kunnen zijn met Dr. Alfons Jaffé, verzamelaar te Berlijn. Echter, het is ook goed mogelijk dat hier wordt bedoeld prof.dr. Hans L.C. Jaffé, de kunsthistoricus die na de oorlog werd belast met het opsporen van uit Nederland afkomstige kunst in Duitsland.

Reconstructie herkomst

: Onbekend
: ICN inventariskaart; ICN inventarisboek; Archief SNK nr.795, 871

Objectinformatie

IJsvermaak

IJsvermaak Breed water met schaatsenrijders, sleetjes en een tent. Links op de
NK2281
Schilderijen/tekeningen
aquarel
Geen verzoek (1960-01-01)