Kruisiging

(NK2314)

Reconstructie van de herkomstgeschiedenis

Huidige restitutiestatus

Geen verzoek

In beheer gekomen bij het Rijk

Na 05-05-1945

Reconstructie herkomst

: F├╝hrermuseum
: museum
: Linz
: Archief SNK nr.432; Bundesarchiv Koblenz B323 nr.574

Reconstructie herkomst

: Posse, H.
: Linz
: Archief SNK nr.432; Archief Rijksmuseum nr.2456

Reconstructie herkomst

: Wickel, F.W.
: Den Haag
: Archief SNK nr.858, 862; Archief Rijksmuseum nr.2456

Reconstructie herkomst

: Lanz, O.
: collectie
: Amsterdam
: Archief SNK nr.432, 790, 865, 963; Bundesarchiv Koblenz B323 nr.574; Archief Rijksmuseum nr.2456; Tent.cat. Verzameling Lanz, Verkorte catalogus, Rijksmuseum, Amsterdam 1940, nr.122

Reconstructie herkomst

: Cassirer & Helbing
: kunsthandel
: Berlijn
: Vlg.cat. P. Cassirer & H. Helbing, Berlijn, 4 december 1917, nr.15. (afb.)

Reconstructie herkomst

: Kaufmann, R. von
: collectie
: Berlijn
: Archief SNK nr.432, 861; Vlg.cat. P. Cassirer & H. Helbing, Berlijn, 4 december 1917, nr.15. (afb.)

Objectinformatie

Kruisiging

Kruisiging
NK2314
Schilderijen/tekeningen
schildering
Geen verzoek (1960-01-01)