Fluitspelende man

(NK2329)

Reconstruction of provenance history

Current restitution status

No requests

In State possession

Na 05-05-1945

Reconstruction of provenance

: F├╝hrermuseum
: museum
: Linz
: Archief SNK nr.858

Reconstruction of provenance

: Hitler, A.
: Archief SNK nr.896

Reconstruction of provenance

: Posse, H.
: Linz
: Archief SNK nr.858, 896; Archief Rijksmuseum nr.2456

Reconstruction of provenance

: Wickel, F.W.
: Den Haag
: Archief SNK nr.858, 862; Archief Rijksmuseum nr.2456

Reconstruction of provenance

: Lanz, O.
: collectie
: Amsterdam
: Archief SNK nr.896; Bundesarchiv Koblenz B323 nr.574; Cat. Tent. Italiaansche kunst in Nederlandsch bezit, Stedelijk Museum, Amsterdam 1934, nr.551

Item information

Fluitspelende man

Fluitspelende man
NK2329
Schilderijen/tekeningen
pentekening
Geen verzoek (1960-01-01)