Jacoba Bicker

(NK2341)

Reconstructie van de herkomstgeschiedenis

Huidige restitutiestatus

Geen verzoek

In beheer gekomen bij het Rijk

Na 05-05-1945

Reconstructie herkomst

: F├╝hrermuseum
: museum
: Linz
: Bundesarchiv Koblenz B323 nr.574

Reconstructie herkomst

: Posse, H.
: Linz
: Archief SNK nr.185, 433, 861

Reconstructie herkomst

: Cramer, G.
: kunsthandel
: Den Haag
: Bundesarchiv Koblenz B323 nr.574

Reconstructie herkomst

: Teixeira de Mattos, J.
: collectie
: Amsterdam
: Archief SNK nr.185, 433, 790, 861; RKD fotodocumentatie; Tent.cat. Exposition Universelle et Internationale de Bruxelles, Brussel, mei-oktober 1935, nr.751
: Door Teixeira de Mattos werd op het Aangifteformulier vermeld: 'Op wensch van Commanditaire verkocht aan den Herr Posse (....).'

Reconstructie herkomst

: Frederik Muller
: veiling
: Amsterdam
: Archief SNK nr.185, 433; RKD fotodocumentatie; RKD geannoteerd exemplaar vlg.cat. Frederik Muller, Amsterdam, 8 november 1927, nr.22 (afb.)
: Op de veiling werd dit schilderij gekocht door Frederik Muller, waarschijnlijk in commissie voor Teixeira de Mattos.

Reconstructie herkomst

: Preyer, A.
: collectie
: Amsterdam
: Archief SNK nr.433, 861; Vlg.cat. Frederik Muller, Amsterdam, 8 november 1927, nr.22 (afb.)

Reconstructie herkomst

: Goudstikker, J.
: kunsthandel
: Amsterdam
: RKD fotodocumentatie

Reconstructie herkomst

: Janssen, A.
: collectie
: Amsterdam
: Vlg.cat. Frederik Muller, Amsterdam, 8 november 1927, nr.22 (afb.)

Reconstructie herkomst

: Petit, Galerie Georges
: veiling
: Parijs
: RKD fotodocumentatie; Vlg.cat. Galerie G. Petit, Parijs, 9 juni 1913, nr.51

Reconstructie herkomst

: Steengracht van Duyvenvoorde, Jonkheer H.A.
: collectie
: Den Haag
: Archief SNK nr.861; RKD fotodocumentatie; Vlg.cat. Galerie G. Petit, Parijs, 9 juni 1913, nr.51

Objectinformatie

Jacoba Bicker

Jacoba Bicker
NK2341
Schilderijen/tekeningen
schilderij
Geen verzoek (1960-01-01)