Zeilboten op een woelige zee

(NK2364)

Reconstructie van de herkomstgeschiedenis

Huidige restitutiestatus

Geen verzoek

In beheer gekomen bij het Rijk

Na 05-05-1945

Reconstructie herkomst

: F├╝hrermuseum
: museum
: Linz
: Bundesarchiv Koblenz B323 nr.575

Reconstructie herkomst

: Hitler, A.
: ICN inventariskaart; Archief SNK nr.434, 863

Reconstructie herkomst

: Posse, H.
: Linz
: Archief SNK nr.434, 863
: Ofschoon de herkomstnaam Posse in het SNK-archief (nr.434, 863) wordt vermeld, moet dit onjuist zijn. Posse was reeds in december 1942 overleden.

Reconstructie herkomst

: Melchers, H.
: Den Haag
: ICN inventariskaart; Archief SNK nr.434, 863; Bundesarchiv Koblenz B323 nr.575

Reconstructie herkomst

: Blauw, Erven A.J.
: collectie
: Scheveningen
: Archief Haags Gemeentemuseum inventarisboek

Reconstructie herkomst

: Haags Gemeentemuseum
: museum
: Den Haag
: Archief SNK nr.434, 863: Archief Haags Gemeentemuseum inventarisboek
: In het Archief SNK wordt vermeld dat dit schilderij in bruikleen van A.J. Blauw was bij het Gemeente Museum te Den Haag. In het Bundesarchiv Koblenz B323 nr.575 wordt deze herkomstnaam ten onrechte vermeld als Stedelijk Museum Amsterdam.

Reconstructie herkomst

: Blauw, A.J.
: collectie
: Scheveningen
: ICN inventariskaart; Archief SNK nr.434, 863; Bundesarchiv Koblenz B323 nr.575; Archief Haags Gemeentemuseum inventarisboek; HGA 515, nr.106
: In het Bundesarchiv Koblenz B323 nr.575 wordt deze herkomstnaam ten onrechte vermeld als E. Blauw.

Objectinformatie

Zeilboten op een woelige zee

Zeilboten op een woelige zee
NK2364
Schilderijen/tekeningen
schilderij
Geen verzoek (1960-01-01)