Boomstammen aan de rand van een bos

(NK2376)

Reconstructie van de herkomstgeschiedenis

Reconstructie herkomst

: Rijkskanselarij
: Berlijn
: ICN inventariskaart; Archief SNK nr.819, 861

Reconstructie herkomst

: Goudstikker/Miedl
: kunsthandel
: Amsterdam
: ICN inventariskaart; Archief SNK nr.790, 819, 861; Archief NBI nr.021080

Reconstructie herkomst

: Göring, H.
: Berlijn
: Archief NBI nr.021080

Reconstructie herkomst

: Goudstikker, J.
: kunsthandel
: Amsterdam
: ICN inventariskaart; Archief SNK nr.790, 819, 861; GAA 1341 nr.38; Archief NBI nr.021080

Reconstructie herkomst

: Lempertz
: veiling
: Keulen
: GAA 1341 nr.38

Objectinformatie

Boomstammen aan de rand van een bos

Boomstammen aan de rand van een bos
NK2376
Schilderijen/tekeningen
schilderij
Gerestitueerd (2007-11-07)

Meer informatie

project Herkomst Gezocht

De herkomstgegevens op dit portaal zijn in het verleden verzameld en gepubliceerd door het voormalige Bureau Herkomst Gezocht. Sinds 1 september 2018 beheert het Expertisecentrum Restitutie van het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust en Genocidestudies deze gegevens. Het kan zijn dat de gegevens die nu worden getoond zijn verouderd en daardoor niet kloppen. Aan de getoonde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Meer over dit object

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De RCE is de beheerder van de NK-collectie en verricht vanaf 2022 weer structureel herkomstonderzoek naar de collectie. Als u ziet dat informatie niet klopt, kunt u dat hier doorgeven. Ook als u meer weet over een object of juist vragen heeft over een object, horen wij dat graag.

Restitutiecommissie

De Restitutiecommissie adviseert over verzoeken tot restitutie. Deze adviezen hebben onder meer betrekking op de NK-collectie. U vindt de adviezen over dit object hier: