Haman raadt Ahasverus aan de joden te vernietigen

(NK2439)

Reconstructie van de herkomstgeschiedenis

Huidige restitutiestatus

Geen verzoek

In beheer gekomen bij het Rijk

Na 05-05-1945

Reconstructie herkomst

: Ehrhardt
: München
: ICN inventariskaart; Archief SNK nr.190, 436, 868; Bundesarchiv Koblenz B323 nr.574

Reconstructie herkomst

: Lange, H.W.
: veiling
: Berlijn
: Vlg.cat. H.W. Lange, Berlijn, 3 december 1940, nr.70; J.W. von Moltke, Arent de Gelder, 1994, nr.26a

Reconstructie herkomst

: Hoffmann, H.
: München
: Archief SNK nr.186, 243; Archief NBI nr.867

Reconstructie herkomst

: Goudstikker/Miedl
: kunsthandel
: Amsterdam
: ICN inventariskaart; Archief SNK nr.186, 190, 243, 436, 868; NBI Archief nr.867; Bundesarchiv Koblenz B323 nr.574; A. Venema, Kunsthandel in Nederland 1940-1945, Amsterdam, 1986, p.588; RKD inventariskaart Goudstikker/Miedl; J.W. von Moltke, Arent de Gelder, 1994, nr.26a, geannoteerd exemplaar vlg.cat. H.W. Lange, Berlijn, 3 december 1940, nr.70

Reconstructie herkomst

: Boer, P. de
: kunsthandel
: Amsterdam
: ICN inventariskaart; Archief SNK nr.436; Bundesarchiv Koblenz B323 nr.574; A. Venema, Kunsthandel in Nederland 1940-1945, Amsterdam, 1986, p.587; Die Weltkunst, jrg. 11, nr.17, 25 april 1937, p.2; Tentoonstelling Bijbelsche Kunst, Rijksmuseum Amsterdam, juli-oktober 1939, nr.60b; J.W. von Moltke, Arent de Gelder, 1994, nr.26a; RKD inventariskaart Goudstikker/Miedl

Reconstructie herkomst

: Onbekend (Nederland)
: collectie
: Nederland
: Archief SNK nr.186

Reconstructie herkomst

: Rothschild, De
: collectie
: ICN inventariskaart; Archief SNK nr.186, 190, 868

Objectinformatie

Haman raadt Ahasverus aan de joden te vernietigen

Zittende man met tulband en hermelijnen kraag en een staande figuur op de achtergrond
NK2439
Schilderijen/tekeningen
schilderij
Geen verzoek (1960-01-01)