Portret van een man

(NK2460)

Reconstructie van de herkomstgeschiedenis

Reconstructie herkomst

: Führermuseum
: museum
: Linz
: ICN inventariskaart; Archief SNK nr.864; Bundesarchiv Koblenz B323 nr.575

Reconstructie herkomst

: Göpel, E.
: Den Haag
: Archief SNK nr.434

Reconstructie herkomst

: Posse, H.
: Linz
: Archief SNK nr.864

Reconstructie herkomst

: Mensing & Zoon
: kunsthandel
: Amsterdam
: Archief SNK nr.434, 864

Reconstructie herkomst

: Frederik Muller
: veiling
: Amsterdam
: Archief SNK nr.434, 864; RKD geannoteerd exemplaar vlg.cat. Frederik muller, Amsterdam, 23 maart 1943, nr.77 (afb.)

Reconstructie herkomst

: Onbekend (2)
: collectie
: ICN inventariskaart

Reconstructie herkomst

: Thurkow, C.Th.F.
: collectie
: Den Haag
: R.E.O. Ekkart, Johannes Cornelisz. Verspronck, Haarlem, 1979, p.89, nr.37

Reconstructie herkomst

: Goudstikker, J.
: kunsthandel
: Amsterdam
: Iconografisch Bureau inventariskaart; R.E.O. Ekkart, Johannes Cornelisz. Verspronck, Haarlem, 1979, p.89, nr.37

Reconstructie herkomst

: Teding van Berkhout, Jonkheer F.
: collectie
: Aerdenhout
: RKD fotodocumentatie; R.E.O. Ekkart, Johannes Cornelisz. Verspronck, Haarlem, 1979, p.89, nr.37; Tent.cat. Oude kunst, Frans Halsmuseum, Haarlem, april 1936, nr.48

Reconstructie herkomst

: Frederik Muller
: veiling
: Amsterdam
: ICN inventariskaart; Archief SNK nr.434, 864; RKD fotodocumentatie; Iconografisch Bureau inventariskaart; R.E.O. Ekkart, Johannes Cornelisz. Verspronck, Haarlem, 1979, p.89, nr.37

Reconstructie herkomst

: Teding van Berkhout, Jonkheer F.
: collectie
: Aerdenhout
: RKD fotodocumentatie; Iconografisch Bureau inventariskaart; R.E.O. Ekkart, Johannes Cornelisz. Verspronck, Haarlem, 1979, p.89, nr.37

Objectinformatie

Portret van een man

Portret van een staande man, naar rechts, gezicht frontaal
NK2460
Schilderijen/tekeningen
schilderij
In Rijksbeheer – geen verzoek

Meer informatie

project Herkomst Gezocht

De herkomstgegevens op dit portaal zijn in het verleden verzameld en gepubliceerd door het voormalige Bureau Herkomst Gezocht. Sinds 1 september 2018 beheert het Expertisecentrum Restitutie van het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust en Genocidestudies deze gegevens. Het kan zijn dat de gegevens die nu worden getoond zijn verouderd en daardoor niet kloppen. Aan de getoonde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Meer over dit object

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De RCE is de beheerder van de NK-collectie en verricht vanaf 2022 weer structureel herkomstonderzoek naar de collectie. Als u ziet dat informatie niet klopt, kunt u dat hier doorgeven. Ook als u meer weet over een object of juist vragen heeft over een object, horen wij dat graag.