Marine

(NK2699)

Reconstructie van de herkomstgeschiedenis

Reconstructie herkomst

: Göring, H.
: Berlijn
: Archief SNK nr.180, 436, 867; Bundesarchiv Koblenz B323 nr.57, 574

Reconstructie herkomst

: Gritzbach, E.
: Berlijn
: Bundesarchiv Koblenz B323 nr.57

Reconstructie herkomst

: Hofer, W.A.
: Berlijn
: Archief SNK nr.867

Reconstructie herkomst

: Delaunoy, E.
: kunsthandel
: Amsterdam
: Archief SNK nr.180, 436, 867; Bundesarchiv Koblenz B323 nr.57, 574

Objectinformatie

Marine

Zeegezicht met zeilschepen. Links een tweemaster met bolle zeilen en drie rood-wit-blauwe vlaggen. Rechtsdaarachter een zeilschip met één mast en wit zeil. Midden voor wordt een viertal heren door drie manschappen geroeid in een sloep. Rechts een zeilschip met neergelaten fok. Links daarvan in de verte een schip. In het veschiet het silhouet van Veere (?) onder hoge bewolkte lucht.
NK2699
Schilderijen/tekeningen
schilderij
In Rijksbeheer – geen verzoek

Meer informatie

project Herkomst Gezocht

De herkomstgegevens op dit portaal zijn in het verleden verzameld en gepubliceerd door het voormalige Bureau Herkomst Gezocht. Sinds 1 september 2018 beheert het Expertisecentrum Restitutie van het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust en Genocidestudies deze gegevens. Het kan zijn dat de gegevens die nu worden getoond zijn verouderd en daardoor niet kloppen. Aan de getoonde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Meer over dit object

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De RCE is de beheerder van de NK-collectie en verricht vanaf 2022 weer structureel herkomstonderzoek naar de collectie. Als u ziet dat informatie niet klopt, kunt u dat hier doorgeven. Ook als u meer weet over een object of juist vragen heeft over een object, horen wij dat graag.