Hugo 's Gravesande (1633-1699), zijn echtgenote Mechteld van Bleyswijk (1638-1665) en hun zoon Adriaen (1658-1683) in een interieur

(NK2738)

Reconstructie van de herkomstgeschiedenis

Reconstructie herkomst

: Führermuseum
: museum
: Linz
: Bundesarchiv Koblenz B323 nr.574

Reconstructie herkomst

: Hitler, A.
: ICN inventariskaart; Archief SNK nr.154, 434, 717, 864

Reconstructie herkomst

: Posse, H.
: Linz
: Archief SNK nr.154, 434, 717, 864

Reconstructie herkomst

: Katz, D.
: kunsthandel
: Dieren
: ICN inventariskaart; Archief SNK nr.154, 434, 864; Bundesarchiv Koblenz B323 nr.574; Tent.cat. Oud-Hollandsche Meesters uit de collectie Katz te Dieren, Frans Halsmuseum, Haarlem, november-december 1934, nr.48

Reconstructie herkomst

: Cameron
: collectie
: Londen
: Tent.cat. Oud-Hollandsche Meesters uit de collectie Katz te Dieren, Frans Halsmuseum, Haarlem, november-december 1934, nr.48

Objectinformatie

Hugo 's Gravesande (1633-1699), zijn echtgenote Mechteld van Bleyswijk (1638-1665) en hun zoon Adriaen (1658-1683) in een interieur

Hugo 's Gravesande (1633-1699), zijn echtgenote Mechteld van Bleyswijk (1638-1665) en hun zoon Adriaen (1658-1683) in een interieur. Hugo van 's-Gravesande: was lid van de ridderlijke broederschap genaamd "De Confrérie van de Handbusch binnen Delft" 1651, waarvan schutterskoning 1656, ingeschreven als student te Leiden 10 mei 1652, wonende aan de Choorstraat 1656, brouwer, aan het Oude Delft in de Dubbele Sleutels 1665, veertigraad van Delft 1665, schepen 1672, burgemeester 1674, 1676, 1692, 1693,1696, 1697, weesmeester 1675, 1678, 1681, 1684, 1691, bewindhebber van de WIC 1675, adjunct ter dagvaart 1673, 1677, 1680, 1683, 1685, 1686 van Delft, bewindhebber van de W.I.C. 1675, gecommitteerde Generaliteitsrekenkamer 1698-1699, verdronken in ‘t Zieke te Den Haag 19 augustus, begr. Delft 23 augustus 1699. Trouwt 1) Delft 17 april 1656 met MACHTELD (MACHTELINA) EVERTSDR. VAN BLEYSWIJCK, geb. Delft 6 sept. 1638, ged. aldaar (O.K.) 9 sept. 1638, wonende aan het Oude Delft 1656, 1665, overl. Delft 29 juni, begr. aldaar 3 juli 1665, dochter van Evert Dirksz. van Bleyswijck en Petronella Adriaansdr. van Hoogenhouck. 2) Delft 3 juni 1666 (ondertr. 15 mei 1666) met MARGARETHA MAARTENSDR. VAN HOGENHOUCK (HOGENHOECK), begr. Delft (O.K.) 22 juli 1718 met 18 dragers en koetsen. Zoon: ADRIAEN HUGOSZ., ged. Delft 13 okt. 1658 (get. Doe Arentsz. Sgravesande en Anna Rijp). Overleden 1683.
NK2738
Schilderijen/tekeningen
schilderij
In Rijksbeheer – afgewezen verzoek

Meer informatie

project Herkomst Gezocht

De herkomstgegevens op dit portaal zijn in het verleden verzameld en gepubliceerd door het voormalige Bureau Herkomst Gezocht. Sinds 1 september 2018 beheert het Expertisecentrum Restitutie van het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust en Genocidestudies deze gegevens. Het kan zijn dat de gegevens die nu worden getoond zijn verouderd en daardoor niet kloppen. Aan de getoonde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Meer over dit object

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De RCE is de beheerder van de NK-collectie en verricht vanaf 2022 weer structureel herkomstonderzoek naar de collectie. Als u ziet dat informatie niet klopt, kunt u dat hier doorgeven. Ook als u meer weet over een object of juist vragen heeft over een object, horen wij dat graag.

Restitutiecommissie

De Restitutiecommissie adviseert over verzoeken tot restitutie. Deze adviezen hebben onder meer betrekking op de NK-collectie. U vindt de adviezen over dit object hier: