Ronde notenhouten tafel op vier balusterpoten.

(NK2750)

Reconstructie van de herkomstgeschiedenis

Huidige restitutiestatus

Geen verzoek

In beheer gekomen bij het Rijk

Na 05-05-1945

Reconstructie herkomst

: Mühlmann, Dienststelle
: Den Haag
: Bundesarchiv Koblenz B323 nr.575; R. Begeer, Verzeichnis der Restbestände der Sammlung Mannheimer, 1941, nr.638 (M.81)
: De Dienststelle Mühlmann verwierf de collectie Mannheimer in opdracht van Seyss Inquart.

Reconstructie herkomst

: Mannheimer, F.
: collectie
: Amsterdam
: Archief SNK nr.24, 441, 549, 550, 677; Bundesarchiv Koblenz B323 nr.575; R. Begeer, Verzeichnis der Restbestände der Sammlung Mannheimer, 1941, nr.638 (M.81)

Objectinformatie

-

Ronde notenhouten tafel op vier balusterpoten.
NK2750
Meubels
tafel
Geen verzoek (1960-01-01)