Een Jezuïet, mogelijk Ignatius van Loyola (1491-1556) (1491-1556) of Inigo López de Loyola (1491-1556)

(NK2967)

Reconstructie van de herkomstgeschiedenis

Huidige restitutiestatus

Afgewezen verzoek

Restitutie advies

2007-12-18
: Afgewezen verzoek

In beheer gekomen bij het Rijk

Na 05-05-1945

Reconstructie herkomst

: Hitler, A.
: Archief SNK inv.nr.288

Reconstructie herkomst

: Mühlmann, Dienststelle
: Den Haag
: Archief SNK nr.402, 550; Bundesarchiv Koblenz B323 nr.575
: De Dienststelle Mühlmann verwierf de collectie Mannheimer in opdracht van Seyss-Inquart.

Reconstructie herkomst

: Mannheimer, F.
: collectie
: Amsterdam
: ICN inventariskaart; Archief SNK nr.402, 550; Bundesarchiv Koblenz B323 nr.575; O. von Falke, Katalog der Sammlung F.M., november 1935 - maart 1936, nr.B44; R. Begeer, Verzeichnis der Restbestände der Sammlung Mannheimer, Wenen, 1941, nr.530

Reconstructie herkomst

: Gutmann, E.
: collectie
: Berlijn
: Archief SNK nr.402, 550; O. von Falke, Die Kunstsammlung Eugen Gutmann, Berlin 1912, nr.173; R. Begeer, Verzeichnis der Restbestände der Sammlung Mannheimer, Wenen, 1941, nr.530

Objectinformatie

Een Jezuïet, mogelijk Ignatius van Loyola (1491-1556) (1491-1556) of Inigo López de Loyola (1491-1556)

Borstbeeld, frontaal, met sterk gebogen neus, kaal hoofd, mantel met opstaande kraag. In de schedel gat voor aanbrengen stralenkrans
NK2967
Sculpturen
portretbuste
Afgewezen verzoek (2007-12-18)