Bekertje op 3 pootjes, verguld zilver, randschrift: 'Wan Got ist mit uns wer mach dan weder ons'

(NK2992)

Reconstructie van de herkomstgeschiedenis

Huidige restitutiestatus

Geen verzoek

In beheer gekomen bij het Rijk

Na 05-05-1945

Reconstructie herkomst

: Hitler, A.
: Archief SNK nr.288

Reconstructie herkomst

: Mühlmann, Dienststelle
: Den Haag
: Archief SNK nr.288, 428, 551; Bundesarchiv Koblenz B323 nr.575
: De Dienststelle Mühlmann verwierf de collectie Mannheimer in opdracht van Seys-Inquart.

Reconstructie herkomst

: Mannheimer, F.
: collectie
: Amsterdam
: ICN inventariskaart; Archief SNK nr.288, 428, 551; Bundesarchiv Koblenz B323 nr.575; O. von Falke, Katalog der Sammlung F.M., november 1935 - maart 1936, nr.Si27; R. Begeer, Verzeichnis der Restbestände der Sammlung Mannheimer, 1941, nr.421

Objectinformatie

-

Bekertje op 3 pootjes, verguld zilver, randschrift: 'Wan Got ist mit uns wer mach dan weder ons'
NK2992
Huishoudelijke voorwerpen
beker
Geen verzoek (1960-01-01)