Notenhouten stoel, zitting, zitregels en rug bekleed met tapisserie

(NK3037)

Reconstructie van de herkomstgeschiedenis

Huidige restitutiestatus

Geen verzoek

In beheer gekomen bij het Rijk

Na 05-05-1945

Reconstructie herkomst

: Hitler, A.
: Archief SNK nr.288

Reconstructie herkomst

: Mühlmann, Dienststelle
: Den Haag
: Archief SNK nr.288, 550, 677; Bundesarchiv Koblenz B323 nr.575; R. Begeer, Verzeichnis der Restbestände der Sammlung Mannheimer, 1941, nr.636 (M. 91)
: De Dienststelle Mühlmann verwierf de collectie Mannheimer in opdracht van Seyss Inquart.

Reconstructie herkomst

: Mannheimer, F.
: collectie
: Amsterdam
: ICN inventariskaart; Archief SNK nr.288, 550, 677; Bundesarchiv Koblenz B323 nr.575; R. Begeer, Verzeichnis der Restbestände der Sammlung Mannheimer, 1941, nr.636 (M. 91)

Objectinformatie

-

Notenhouten stoel, zitting, zitregels en rug bekleed met tapisserie
NK3037-A
Meubels
stoel
In Rijksbeheer – geen verzoek

-

Notenhouten stoel, zitting, zitregels en rug bekleed met tapisserie
NK3037-B
Meubels
stoel
In Rijksbeheer – geen verzoek