Empire virginaal

(NK3042)

Reconstructie van de herkomstgeschiedenis

Huidige restitutiestatus

Geen verzoek

In beheer gekomen bij het Rijk

Na 05-05-1945

Reconstructie herkomst

: Hitler, A.
: Archief SNK nr.288

Reconstructie herkomst

: Mühlmann, Dienststelle
: Den Haag
: Archief SNK nr.288, 403, 550; Bundesarchiv Koblenz B323 nr.575
: De Dienststelle Mühlmann verwierf de collectie Mannheimer in opdracht van Seyss-Inquart.

Reconstructie herkomst

: Mannheimer, F.
: collectie
: Amsterdam
: ICN inventariskaart; Archief SNK nr.288, 403, 550; Bundesarchiv Koblenz B323 nr.575; R. Begeer, Verzeichnis der Restbestände der Sammlung Mannheimer, 1941, nr.706

Objectinformatie

Empire virginaal

Empire virginaal
NK3042
Muziekinstrumenten
virginaal
Geen verzoek (1960-01-01)