L'Amour menaçant

(NK3119)

Reconstruction of provenance history

Current restitution status

No requests

In State possession

Na 05-05-1945

Reconstruction of provenance

: Hitler, A.
: Archief SNK nr.288

Reconstruction of provenance

: Mühlmann, Dienststelle
: Den Haag
: Archief SNK nr.288, 391, 550; Bundesarchiv Koblenz B323 nr.575
: De Dienststelle Mühlmann verwierf de collectie Mannheimer in opdracht van Seyss-Inquart.

Reconstruction of provenance

: Mannheimer, F.
: collectie
: Amsterdam
: Archief SNK nr.288, 391, 550; Bundesarchiv Koblenz B323 nr.575; O. von Falke, Katalog der Sammlung F.M., november 1935 - maart 1936, nr.P16

Item information

L'Amour menaçant

L'Amour menaçant = De dreigende Liefde Zittende Amor. Hij zit met gespreide vleugels op een wolk, geplaatst op een ronde plint, en houdt de rechterwijsvinger voor de mond van zijn schalks glimlachende gezicht, terwijl hij met zijn linkerhand grijpt naar een pijl in de koker die naast hem ligt. Zijn linkerbeen is opgetrokken en van het schuin voor zich geplaatste rechter steekt de voet over de ronde plint heen. Naast hem ligt een bloeiende rozentak. De met pijlen gevulde koker vertoont onder andere cannelures, een krans van laurierbladeren en godrons. Het voetstuk, een korte zuil, heeft een geprofileerd basement, versierd met een krans van laurierbladeren, een schacht met gezwenkte cannelures, waarin culots, overgaand in een glad bovendeel, onderbroken door een geprofileerde rand, voorts een geprofileerde met eierlijst versierde, overstekende dekplaat, die draaibaar is door middel van twee koperen knoppen.
NK3119
Sculpturen
figuurplastiek
Geen verzoek (1960-01-01)