Gmünden

(NK3368)

Reconstructie van de herkomstgeschiedenis

Huidige restitutiestatus

Geen verzoek

In beheer gekomen bij het Rijk

Na 05-05-1945

Reconstructie herkomst

: NSDAP Kanselarij
: Grundlsee
: Bundesarchiv Koblenz B323 nr.575

Reconstructie herkomst

: Nijhoff, M.
: antiquariaat
: Den Haag
: Bundesarchiv Koblenz B323 nr.575
: Deze prent werd tijdens de oorlog verkocht aan de NSDAP Kanselarij te Grundlsee in Oostenrijk.

Reconstructie herkomst

: Onbekend
: Archief SNK nr.399, 908

Objectinformatie

Gmünden

Gmünden Uit: Braun, Hogenberg, Civitatis orbis terrarum, deel 5
NK3368
Grafiek/Foto's
ets
Geen verzoek (1960-01-01)