Mansportret, mogelijk Saco van Teyens (1601-1650)

(NK3407)

Reconstructie van de herkomstgeschiedenis

Huidige restitutiestatus

Geen verzoek

In beheer gekomen bij het Rijk

Na 05-05-1945

Reconstructie herkomst

: Christiaans, W.A.
: Aerdenhout
: Archief SNK nr.1039
: Na WO II werd W.A. Christiaans aangemerkt als politiek delinquent. Op 12 november 1947 werd door het Bijzonder Gerechtshof te Amsterdam zijn collectie kunstvoorwerpen, waaronder dit schilderij, verbeurd verklaart. Ofschoon de SNK reeds in 1946 had laten weten deze kunstvoorwerpen te zien als 'een uiterst welkome aanvulling' op het Nederlands cultuurbezit, werden de stukken in 1953 ter veiling aangeboden bij Frederik Muller te Amsterdam. Daar dit schilderij niet voldoende kon opbrengen werd het bij de veiling opgehouden. Hierna werd het in de NK-collectie opgenomen.

Reconstructie herkomst

: Menten, D.
: collectie
: RKD geannoteerd exemplaar vlg.cat. Van Marle & Bignell, Den Haag, 26 juli 1943, nr.30

Reconstructie herkomst

: Marle & Bignell, Van
: veiling
: Den Haag
: RKD geannoteerd exemplaar vlg.cat. Van Marle & Bignell, Den Haag, 26 juli 1943, nr.30
: Het schilderij werd op deze veiling niet verkocht.

Reconstructie herkomst

: Menten, D.
: collectie
: RKD geannoteerd exemplaar vlg.cat. Van Marle & Bignell, Den Haag, 26 juli 1943, nr.30

Objectinformatie

Mansportret, mogelijk Saco van Teyens (1601-1650)

Portret van een man, mogelijk Saco van Teyens (1601-1650)
NK3407
Schilderijen/tekeningen
schilderij
Geen verzoek (1960-01-01)