Sint Petrus berouwvol

(NK3411)

Reconstruction of provenance history

Current restitution status

No requests

In State possession

Na 05-05-1945

Reconstruction of provenance

: Christiaans, W.A.
: Aerdenhout
: Archief SNK nr.554, 1039, 1092; Archief NBI nr.44562
: Na WO II werd W.A. Christiaans aangemerkt als politiek delinquent. Op 12 november 1947 werd door het Bijzonder Gerechtshof te Amsterdam zijn collectie kunstvoorwerpen, waaronder dit schilderij, verbeurd verklaart. Ofschoon de SNK reeds in 1946 had laten weten deze kunstvoorwerpen te zien als 'een uiterst welkome aanvulling' op het Nederlands cultuurbezit, werden de stukken in 1953 ter veiling aangeboden bij Frederik Muller te Amsterdam. Daar dit schilderij niet voldoende kon opbrengen werd het bij de veiling opgehouden. Hierna werd het in de NK-collectie opgenomen.

Item information

Sint Petrus berouwvol

Zittende mannefiguur, handen gevouwen, rechts haan op boomstronk
NK3411
Schilderijen/tekeningen
schilderij
Geen verzoek (1960-01-01)