Capriccio met het Pantheon, de Boog van Titus en de basilica van Maxentius

(NK3422)

Reconstructie van de herkomstgeschiedenis

Huidige restitutiestatus

Geen verzoek

In beheer gekomen bij het Rijk

Na 05-05-1945

Reconstructie herkomst

: Ministerie van Buitenlandse Zaken
: Den Haag
: Archief SNK nr.553; Archief ICN Ordner II B22 nr.645
: Dit schilderij behoort tot `Door de Duitsers achtergelaten goederen en kunstvoorwerpen op het Ministerie van Buitenlandse Zaken'. In het gebouw van het ministerie was tijdens de oorlog het kantoor van Seyss-Inquart gevestigd.

Objectinformatie

Capriccio met het Pantheon, de Boog van Titus en de basilica van Maxentius

Schildering van stenen ruïnes, in het midden vier zittende personen en een staand persoon.
NK3422
Schilderijen/tekeningen
schilderij
Geen verzoek (1960-01-01)