Vent frais

(NK3438)

Reconstructie van de herkomstgeschiedenis

Huidige restitutiestatus

Geen verzoek

In beheer gekomen bij het Rijk

Na 05-05-1945

Reconstructie herkomst

: Ministerie van Buitenlandse Zaken
: Den Haag
: Archief SNK nr.553; Archief ICN Ordner II B22 nr.645
: Deze gravure behoort tot `Door de Duitsers achtergelaten goederen en kunstvoorwerpen op het Ministerie van Buitenlandse Zaken'. In het gebouw van het ministerie was tijdens de oorlog het kantoor van Seyss-Inquart gevestigd.

Objectinformatie

Vent frais

Zeilschepen op woelig water
NK3438
Grafiek/Foto's
ets
Geen verzoek (1960-01-01)