Anemonen

(NK3442)

Reconstructie van de herkomstgeschiedenis

Huidige restitutiestatus

Vermist of anderszins vervreemd

In beheer gekomen bij het Rijk

Na 05-05-1945

Reconstructie herkomst

: Onbekend
: ICN inventariskaart

Objectinformatie

Anemonen

Anemonen
NK3442
Grafiek/Foto's
litho
Vermist of anderszins vervreemd