Een gezicht op stadswallen (recto); studies van vechtende figuren en een hand (verso)

(NK3651)

Reconstructie van de herkomstgeschiedenis

Objectinformatie

Een gezicht op stadswallen (recto); studies van vechtende figuren en een hand (verso)

Recto: een gezicht op stadswallen; verso: studies van vechtende figuren en een hand.
NK3651
Schilderijen/tekeningen
pentekening
In Rijksbeheer – afgewezen verzoek

Meer informatie

Restitutiecommissie

De Restitutiecommissie adviseert over verzoeken tot restitutie. Deze adviezen hebben onder meer betrekking op de NK-collectie. U vindt de adviezen over dit object hier:

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De RCE is de beheerder van de NK-collectie en verricht vanaf 2022 weer structureel herkomstonderzoek naar de collectie. Als u ziet dat informatie niet klopt, kunt u dat hier doorgeven. Ook als u meer weet over een object of juist vragen heeft over een object, horen wij dat graag.