Een gezicht op stadswallen (recto); studies van vechtende figuren en een hand (verso)

(NK3651)

Reconstructie van de herkomstgeschiedenis

Objectinformatie

Een gezicht op stadswallen (recto); studies van vechtende figuren en een hand (verso)

Recto: een gezicht op stadswallen; verso: studies van vechtende figuren en een hand.
NK3651
Schilderijen/tekeningen
pentekening
In Rijksbeheer – afgewezen verzoek

Meer informatie

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De RCE is de beheerder van de NK-collectie en verricht vanaf 2022 weer structureel herkomstonderzoek naar de collectie. Als u ziet dat informatie niet klopt, kunt u dat hier doorgeven. Ook als u meer weet over een object of juist vragen heeft over een object, horen wij dat graag.

Restitutiecommissie

De Restitutiecommissie adviseert over verzoeken tot restitutie. Deze adviezen hebben onder meer betrekking op de NK-collectie. U vindt de adviezen over dit object hier: