Studie van een landschap met Jozef door zijn broers verkocht (recto); fragment van landschap (verso)

(NK3660)

Reconstructie van de herkomstgeschiedenis

Objectinformatie

Studie van een landschap met Jozef door zijn broers verkocht (recto); fragment van landschap (verso)

Recto: studie van een landschap met Jozef door zijn broers verkocht; verso: rechterhelft van een grotere landschaps compositie, waarvan de linkerhelft op keerzijde voorkomt van de NK3661.
NK3660
Schilderijen/tekeningen
pentekening
In Rijksbeheer – afgewezen verzoek

Meer informatie

Restitutiecommissie

De Restitutiecommissie adviseert over verzoeken tot restitutie. Deze adviezen hebben onder meer betrekking op de NK-collectie. U vindt de adviezen over dit object hier:

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De RCE is de beheerder van de NK-collectie en verricht vanaf 2022 weer structureel herkomstonderzoek naar de collectie. Als u ziet dat informatie niet klopt, kunt u dat hier doorgeven. Ook als u meer weet over een object of juist vragen heeft over een object, horen wij dat graag.