Boslandschap met een boerderij (recto); panoramisch gezicht met een stad in de verte (verso)

(NK3661)

Reconstructie van de herkomstgeschiedenis

Objectinformatie

Boslandschap met een boerderij (recto); panoramisch gezicht met een stad in de verte (verso)

Recto: boslandschap met een boerderij; verso: panoramisch gezicht met een stad in de verte, linkerhelft van een grotere compositie, waarvan de rechterhelft voorkomt op de keerzijde van de NK3660.
NK3661
Schilderijen/tekeningen
pentekening
In Rijksbeheer – afgewezen verzoek

Meer informatie

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De RCE is de beheerder van de NK-collectie en verricht vanaf 2022 weer structureel herkomstonderzoek naar de collectie. Als u ziet dat informatie niet klopt, kunt u dat hier doorgeven. Ook als u meer weet over een object of juist vragen heeft over een object, horen wij dat graag.

Restitutiecommissie

De Restitutiecommissie adviseert over verzoeken tot restitutie. Deze adviezen hebben onder meer betrekking op de NK-collectie. U vindt de adviezen over dit object hier: