Boslandschap met een boerderij (recto); panoramisch gezicht met een stad in de verte (verso)

(NK3661)

Reconstructie van de herkomstgeschiedenis

Objectinformatie

Boslandschap met een boerderij (recto); panoramisch gezicht met een stad in de verte (verso)

Recto: boslandschap met een boerderij; verso: panoramisch gezicht met een stad in de verte, linkerhelft van een grotere compositie, waarvan de rechterhelft voorkomt op de keerzijde van de NK3660.
NK3661
Schilderijen/tekeningen
pentekening
In Rijksbeheer – afgewezen verzoek

Meer informatie

Restitutiecommissie

De Restitutiecommissie adviseert over verzoeken tot restitutie. Deze adviezen hebben onder meer betrekking op de NK-collectie. U vindt de adviezen over dit object hier:

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De RCE is de beheerder van de NK-collectie en verricht vanaf 2022 weer structureel herkomstonderzoek naar de collectie. Als u ziet dat informatie niet klopt, kunt u dat hier doorgeven. Ook als u meer weet over een object of juist vragen heeft over een object, horen wij dat graag.