Empire pendule, met lezende vrouw.

(NK3742)

Reconstructie van de herkomstgeschiedenis

Huidige restitutiestatus

Geen verzoek

In beheer gekomen bij het Rijk

Na 05-05-1945

Objectinformatie

-

Empire pendule, met lezende vrouw.
NK3742
Toestellen
pendule
Geen verzoek (1960-01-01)