Havenhoofd Veere, Veersepoort

(NK3746)

Reconstructie van de herkomstgeschiedenis

Huidige restitutiestatus

Geen verzoek

In beheer gekomen bij het Rijk

Na 05-05-1945

Objectinformatie

Havenhoofd Veere, Veersepoort

Onbekend havengezicht.
NK3746
Schilderijen/tekeningen
schilderij
Geen verzoek (1960-01-01)