Jongen met hond

(NK3750)

Reconstructie van de herkomstgeschiedenis

Objectinformatie

Jongen met hond

Jongen die een hond op zijn schoot liggend, vlooit
NK3750
Schilderijen/tekeningen
schilderij
Gerestitueerd (2015-01-07)

Meer informatie

Restitutiecommissie

De Restitutiecommissie adviseert over verzoeken tot restitutie. Deze adviezen hebben onder meer betrekking op de NK-collectie. U vindt de adviezen over dit object hier:

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De RCE is de beheerder van de NK-collectie en verricht vanaf 2022 weer structureel herkomstonderzoek naar de collectie. Als u ziet dat informatie niet klopt, kunt u dat hier doorgeven. Ook als u meer weet over een object of juist vragen heeft over een object, horen wij dat graag.