Schrijfkabinet, spiegels op de deuren, gefineerd rozenhout, koperbeslag

(NK46)

Reconstructie van de herkomstgeschiedenis

Huidige restitutiestatus

Geen verzoek

In beheer gekomen bij het Rijk

Na 05-05-1945

Reconstructie herkomst

: Beisac, P.
: Eltville
: Bundesarchiv Koblenz B323 nr.574
: Deze herkomstnaam is onzeker.

Reconstructie herkomst

: Fach, J.
: kunsthandel
: Frankfurt am Main
: ICN inventariskaart; Archief SNK nr.183, 677, 682

Reconstructie herkomst

: Mellaart, J.H.J.
: kunsthandel
: Borgharen
: ICN invenatriskaart; Archief SNK nr.183, 677, 682
: Mellaart geeft als toelichting op het Aangifteformulier: 'Geruild met een kabinet veiling Frederik Muller'.

Reconstructie herkomst

: Frederik Muller
: veiling
: Amsterdam
: Archief SNK nr.183, 677

Reconstructie herkomst

: Denijs, J.
: kunsthandel
: Amsterdam
: Bundesarchiv Koblenz B323 nr.574
: Deze herkomstnaam is onzeker.

Objectinformatie

-

Schrijfkabinet, spiegels op de deuren, gefineerd rozenhout, koperbeslag
NK46
Meubels
schrijfkabinet
Geen verzoek (1960-01-01)