Doop van de kamerling

(NK1731)

Reconstructie van de herkomstgeschiedenis

Reconstructie herkomst

: Führermuseum
: museum
: Linz
: Bundesarchiv Koblenz B323 nr.574

Reconstructie herkomst

: Hitler, A.
: ICN inventariskaart; Archief SNK nr.153, 766, 865

Reconstructie herkomst

: Göpel, E.
: Den Haag
: Archief SNK nr.153, 726a

Reconstructie herkomst

: Mühlmann, Dienststelle
: Den Haag
: Archief SNK nr.726a, 865; Bundesarchiv Koblenz B323 nr.574

Reconstructie herkomst

: Bloch, V.
: collectie
: Den Haag
: Archief SNK nr.153; RKD fotodocumentatie; M.G.Roethlisberger, Abraham Bloemaert and his sons, Doornspijk, 1993, nr.389, p.258

Reconstructie herkomst

: Limburg Stirum, S.J. graaf van
: collectie
: Den Haag
: ICN inventariskaart; Archief SNK nr.153, 726a, 766, 865; Bundesarchiv Koblenz B323 nr.574

Reconstructie herkomst

: Dekkers, G.C.
: kunsthandel
: Wassenaar
: ICN inventariskaart; Archief SNK nr.153, 766, 865; Catalogus Schilderkunst tot 1850, Centraal Museum Utrecht, 1999, nr.659

Reconstructie herkomst

: Jüngeling, H.
: veiling
: Amsterdam/Den Haag
: ICN inventariskaart; Archief SNK nr.153, 766, 865; RKD fotodocumentatie; M.G.Roethlisberger, Abraham Bloemaert and his sons, Doornspijk, 1993, nr.389, p.258; Catalogus Schilderkunst tot 1850, Centraal Museum Utrecht, 1999, nr.659; Vlg.cat. H. Jüngeling, Amsterdam, 1 maart 1944, nr.4 (afb.); Bundesarchiv Koblenz B323 nr.574

Reconstructie herkomst

: Pfann, H.D.
: antiquariaat
: Amsterdam
: ICN inventariskaart; Archief SNK nr.153, 766, 865

Reconstructie herkomst

: Kruizinga
: Amsterdam
: ICN inventariskaart; Archief SNK nr.153, 766, 865; M.G.Roethlisberger, Abraham Bloemaert and his sons, Doornspijk, 1993, nr.389, p.258

Reconstructie herkomst

: Jurgens-Bijvoet, F.
: collectie
: Amsterdam
: ICN inventariskaart; Archief SNK nr.153, 766, 865; M.G.Roethlisberger, Abraham Bloemaert and his sons, Doornspijk, 1993, nr.389, p.258; Catalogus Schilderkunst tot 1850, Centraal Museum Utrecht, 1999, nr.659

Reconstructie herkomst

: Marle & Bignell, Van
: veiling
: Den Haag
: M.G.Roethlisberger, Abraham Bloemaert and his sons, Doornspijk, 1993, nr.389, p.258: lot nr.473; Catalogus Schilderkunst tot 1850, Centraal Museum Utrecht, 1999, nr.659; Vlg.cat. Van Marle & Bignell, Den Haag, 5 april 1932, nr.473

Reconstructie herkomst

: Marle & Bignell, Van
: veiling
: Den Haag
: M.G. Roethlisberger, Abraham Bloemaert and his sons, Doornspijk, 1993, nr.389, p.258: lotnr.20; Catalogus Schilderkunst tot 1850, Centraal Museum Utrecht, 1999, nr.659; Vlg.cat. Van Marle & Bignell, Den Haag, 15 april 1930, nr.20

Reconstructie herkomst

: Esher Surrey
: kunsthandel
: Den Haag
: M.G. Roethlisberger, Abraham Bloemaert and his sons, Doornspijk, 1993, nr.389, p.258; Catalogus Schilderkunst tot 1850, Centraal Museum Utrecht, 1999, nr.659

Reconstructie herkomst

: Marle & Bignell, Van
: veiling
: Den Haag
: RKD fotodocumentatie; M.G. Roethlisberger, Abraham Bloemaert and his sons, Doornspijk, 1993, nr.389, p.258; Catalogus Schilderkunst tot 1850, Centraal Museum Utrecht, 1999, nr.659; Vlg.cat. Van Marle & Bignell, Den Haag, 29 november 1926, nr.7

Reconstructie herkomst

: Jurgens
: collectie
: Nijmegen
: ICN inventariskaart; RKD fotodocumentatie; Catalogus Schilderkunst tot 1850, Centraal Museum Utrecht, 1999, nr.659; Vlg.cat. Van Marle & Bignell, Den Haag, 29 november 1926, nr.7

Objectinformatie

Doop van de kamerling

Kamerling (kamerheer) en schatbewaarder van de Kandake, de koningin van Ethiopië, wordt door apostel Filippus gedoopt. De kamerling, een Ethiopiër gekleed als een Romeinse legerofficier, knielt neer en kijkt in volle overgave omhoog. Naast hem liggen zijn tulband en kromzwaard. De apostel, hier een oudere Europese man gekleed in gewaad, giet met zijn rechterhand water uit een doopschelp over het hoofd van de kamerling en wijst met zijn linkerhand naar de hemel. Op de achtergrond kijkt een groep mannen van Afrikaanse afkomst toe, verschillende kostuums en hoofddeksels dragend (tulbanden, verentooien, helmen), sommigen tevens gekleed als Romeinse soldaat, een aantal te paard. De voorstelling verbeeldt het Bijbelse verhaal uit de Handelingen der Apostelen (8:26-40) waarin apostel Filippus, onderweg van Jeruzalem naar Gaza, de kamerling van de koningin van Ethiopië ontmoet, die vervolgens Filippus vraagt hem te dopen.
NK1731
Schilderijen/tekeningen
schilderij
In Rijksbeheer – geen verzoek

Meer informatie

project Herkomst Gezocht

De herkomstgegevens op dit portaal zijn in het verleden verzameld en gepubliceerd door het voormalige Bureau Herkomst Gezocht. Sinds 1 september 2018 beheert het Expertisecentrum Restitutie van het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust en Genocidestudies deze gegevens. Het kan zijn dat de gegevens die nu worden getoond zijn verouderd en daardoor niet kloppen. Aan de getoonde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Meer over dit object

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De RCE is de beheerder van de NK-collectie en verricht vanaf 2022 weer structureel herkomstonderzoek naar de collectie. Als u ziet dat informatie niet klopt, kunt u dat hier doorgeven. Ook als u meer weet over een object of juist vragen heeft over een object, horen wij dat graag.