Stilleven met bloemen en dieren bij een boom

(NK1831)

Reconstructie van de herkomstgeschiedenis

Huidige restitutiestatus

Geen verzoek

In beheer gekomen bij het Rijk

Na 05-05-1945

Reconstructie herkomst

: Göring, H.
: Berlijn
: ICN inventariskaart; Archief SNK nr.180, 436, 866; Bundesarchiv Koblenz B323 nr.57, 574

Reconstructie herkomst

: Gritzbach, E.
: Berlijn
: Archief SNK nr.180; Bundesarchiv Koblenz B323 nr.57, 574

Reconstructie herkomst

: Delaunoy, E.
: kunsthandel
: Amsterdam
: ICN inventariskaart; Archief SNK nr.180, 436, 866; Bundesarchiv Koblenz B323 nr.57, 574; O. ter Kuile, Seventeenth-century North Netherlandish Still Lifes, Den Haag, 1985, p.142

Objectinformatie

Stilleven met bloemen en dieren bij een boom

Stilleven met bloemen en dieren bij een boom
NK1831
Schilderijen/tekeningen
schilderij
Geen verzoek (1960-01-01)