Kruisiging, met de Madonna en kind in een medaillon

(NK2821)

Reconstruction of provenance history

Current restitution status

No requests

In State possession

Na 05-05-1945

Reconstruction of provenance

: Mühlmann, Dienststelle
: Den Haag
: ICN inventariskaart; Archief SNK nr.142, 228, 433, 552; Bundesarchiv Koblenz B323 nr.200, 574

Reconstruction of provenance

: Stein, H.M.
: Amsterdam
: Archief SNK nr.142, 228, 1051
: H.M. Stein was Verwalter van bankierskantoor M. van Embden.

Reconstruction of provenance

: Embden, Bankierskantoor M. van
: Amsterdam
: ICN inventariskaart; Archief SNK nr.142, 228, 552; Bundesarchiv Koblenz B323 nr.200, 574
: In een brief aan de SNK d.d. 23 maart 1948 liet Bankierskantoor M. van Embden weten dat: 'Uit bijlage [...] blijkt, dat het zeer langdurige proces tegen de Fa. Langton Douglas Ltd. uiteindelijk te onzen gunste werd beslist, waardoor de litigieuze schilderijen definitief aan ons als pandhouders werden toebedeeld.'

Reconstruction of provenance

: Langton Douglas, R.
: kunsthandel
: Londen
: Archief SNK nr.142; RKD fotodocumentatie (microfiche Witt Library)

Reconstruction of provenance

: Goudstikker, J.
: kunsthandel
: Amsterdam
: ICN inventariskaart; RKD fotodocumentatie; Tent.cat. kunsthandel J. Goudstikker, Amsterdam, mei - juli 1928, nr.2 (afb.)

Item information

Kruisiging, met de Madonna en kind in een medaillon

Kruisiging, met de Madonna en kind in een medaillon
NK2821
Schilderijen/tekeningen
schilderij
Geen verzoek (1960-01-01)