Kruisiging, met de Madonna en kind in een medaillon

(NK2821)

Reconstructie van de herkomstgeschiedenis

Huidige restitutiestatus

Geen verzoek

In beheer gekomen bij het Rijk

Na 05-05-1945

Reconstructie herkomst

: Mühlmann, Dienststelle
: Den Haag
: ICN inventariskaart; Archief SNK nr.142, 228, 433, 552; Bundesarchiv Koblenz B323 nr.200, 574

Reconstructie herkomst

: Stein, H.M.
: Amsterdam
: Archief SNK nr.142, 228, 1051
: H.M. Stein was Verwalter van bankierskantoor M. van Embden.

Reconstructie herkomst

: Embden, Bankierskantoor M. van
: Amsterdam
: ICN inventariskaart; Archief SNK nr.142, 228, 552; Bundesarchiv Koblenz B323 nr.200, 574
: In een brief aan de SNK d.d. 23 maart 1948 liet Bankierskantoor M. van Embden weten dat: 'Uit bijlage [...] blijkt, dat het zeer langdurige proces tegen de Fa. Langton Douglas Ltd. uiteindelijk te onzen gunste werd beslist, waardoor de litigieuze schilderijen definitief aan ons als pandhouders werden toebedeeld.'

Reconstructie herkomst

: Langton Douglas, R.
: kunsthandel
: Londen
: Archief SNK nr.142; RKD fotodocumentatie (microfiche Witt Library)

Reconstructie herkomst

: Goudstikker, J.
: kunsthandel
: Amsterdam
: ICN inventariskaart; RKD fotodocumentatie; Tent.cat. kunsthandel J. Goudstikker, Amsterdam, mei - juli 1928, nr.2 (afb.)

Objectinformatie

Kruisiging, met de Madonna en kind in een medaillon

Kruisiging, met de Madonna en kind in een medaillon
NK2821
Schilderijen/tekeningen
schilderij
Geen verzoek (1960-01-01)